1. Miejsce zawodów : PSP1 , Starogard Gdański. ul. Zblewska 18
  2. Termin zawodów: 07.04.2017 r. (piątek)
  3. Program zawodów:
    godz. 8:45 – pływanie
    godz. 11:15 – bieg
  1. Organizator, współorganizatorzy:

Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Gdańsku Miasto Starogard Gdański Marszałek Województwa Pomorskiego UKS ,,Ósemka” Starogard Gdański

  1. Zasady uczestnictwa:

    – uczniowie szkół podstawowych do 13 lat , posiadających aktualne badania lekarskie

  1. Zasady finansowania:

– koszty organizacyjne pokrywa organizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy

  1. Zgłoszenie do zawodów:

Zgłoszenia zawodników można dokonywać:
– przez serwis: https://elektronicznezapisy.pl/event/1302.html
– przez odesłanie wypełnionego formularza pobranego ze strony: pozpn.pl/zgloszenie.xls na adres e-mail: kontakt@pozpn.pl

Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko ucznia, rok urodzenia, nazwę klubu/szkoły, czas pływania.
Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2017 r.
W razie problemów z rejestracją na zawody prosimy o kontakt :
tel.: 500183643, e-mail : kontakt@pozpn.pl.

PROGRAM MINUTOWY

07.04.2017 r. (piątek)
godz. 8:30 – odprawa techniczna, weryfikacja listy startowej, (pływalnia)

Pływanie 50 m st. dowolnym
godz.   8:45 – rozgrzewka
godz.   9:15 – start I serii pływania, zaczynają  dziewczęta

Bieg 600 m
godz.   11:00  – rozgrzewka.
godz.   11:15 – start I serii biegowej, zaczynają  dziewczęta         

godz. 13:00  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcie

Komunikat do pobrania.

Komentarze

komentarze