1. Miejsce zawodów : OPO Cetniewo 84 -120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52.
 2. Termin zawodów: 19.05.2017 r. (piątek).
 3. Program zawodów: godz. 9:30 – pływanie
  godz. 11:30 – bieg
 4. Organizator, współorganizatorzy:
  Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Gdańsku
  COS OPO Cetniewo
  Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku
  Marszałek Województwa Pomorskiego
  UKS ,, Mewa” Władysławowo
 5. Zasady uczestnictwa:
  uczniowie szkół podstawowych , posiadający aktualne badania lekarskie.
 6. Zasady finansowania:
  koszty organizacyjne pokrywa organizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
 7. Zgłoszenie do zawodów:
  Zgłoszenia zawodników można dokonywać:

  1. przez serwis: https://elektronicznezapisy.pl/event/1839.html
  2. przez odesłanie wypełnionego formularza pobranego ze strony: pozpn.pl/zgloszenie.xls na adres e-mail: kontakt@pozpn.pl
   Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko ucznia, rok urodzenia, nazwę klubu/szkoły, czas pływania. Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2017 r. 

   W razie problemów z rejestracją na zawody prosimy o kontakt : tel.: 500183643, e-mail: kontakt@pozpn.pl.

PROGRAM MINUTOWY

29.05.2017 r. (piątek)

godz. 9:30 – odprawa techniczna, weryfikacja listy startowej, (pływalnia)

Pływanie 50 m st. dowolnym

godz. 9:30 – rozgrzewka

godz. 9:45 – start I serii pływania, zaczynają  dziewczęta

Bieg 600 m

godz.   11:15  – rozgrzewka.

godz.   11:30 – start I serii biegowej, zaczynają  dziewczęta

 godz. 13:00  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcie

 

Władysławowo - komunikat do pobrania.

elektronicznezapisy.pl

Klasyfikacja

Komentarze

komentarze